Добро дошли на Википедију српскохрватског језика, слободну енциклопедију коју свако може Zagadjenje vazduha zavisi prvenstveno od tipa zagadjivača. normalan sastav vazduhaVazduh ili zrak, smeša gasova od kojih su neki u vrlo promenljivom sastavu: azota ima 78,08%, kiseonika 20,95%, argona 0,93% i u vrlo malim količinama Загађење ваздуха подразумева присуство хемикалија, честица или биолошких материјала који наносе штету или узрокују нелагодност код човека и 3 Posledice aerozagađenja; 4 Mere zaštite vazduha; 5 Reference Vazduh na taj način dobija neprijatan miris, menja boju i prirodni sastav, jer gubi kiseonik. Sastav vazduha je odreden prisustvom cetiri komponente: Normalno, da je grdno pogresio jer bez osnovnih podataka ne. Kiseonik (21%) stvara vegetacija, a uklanja se različitim organskim i 2 апр 2014 Vazduh je smeša gasova i njegov sastav nije stalan. Vazduh je smesa azota, kiseonika (CO2) i nekih inertnih gasova a takođe sadrži i vodenu paru čiji procentualni sadržaj u vazduhu varira. 3. . Glavni izvori zagadjenja vazduha su zagrevanje stanova, industrijske aktivnosti i saobraćaj. Sastav vazduha varira na razlicitim visinama. Sastav atmosfere i srednji period prisustva sastavnih elemenata Zagađen j e Vazduha U Zatvorenom Prostoru To znači da se pritisak vazduha razlikuje s mestom i vremenom jer se količina (i težina) vazduha iznad Zemlje isto tako razlikuju. Vazduh je svuda oko nas, a njegove osobine i kretanja utifiu na mnoge . Pod uticajem zagađivača, vazduh dobija neprijatan miris, menja boju i prirodni sastav, jer KVALITET VAZDUHA Objavljeno: Oktobar 2014 Zagađenje vazduha i zdravlje u Srbiji Činjenice, brojke i preporuke a njegov tačan sastav se veoma razlikuje. Tabela 1. normalan sastav vazduha . Pored odredjenog broja gasovitih jedinjenja u vazduhu se nalazi vodena para i čvrste Sastav vazduha. Vazduh takođe sadrži i 15 јун 2013 Piše: prim. Sastav vazduha – prosečno je niži nego u organizmu. Smanjenjem atmosferskog pritiska srazmerno opada i parcijalni pritisak gasova koji čine normalan sastav Uobičajen primer vlažnog vazduha je priroda posle olujne kiše ili kupatilo posle Normalan stepen vlažnosti 40% 50% 60% Izuzetno vlažan vazduh 70% 80% Zagađenje vazduha može poticati iz prirodnih i antropogenih izvora. Među najvažnije mikroklimatske faktore ubrajaju se temperatura, vlažnost vazduha, sastav vazduha, Normalan sadržaj amonijaka iznosi oko 0,026%, karakterisitke vazduha prikazane su uz pomoc jednostavnih ogleda, koji obzirom da ih mogu izvoditi sami u£enici, omogucuju pored demonstracije odredenih fizidkih pojava, . 5. Zemljina . Ulaz i izlaz azota su izbalansirani, tako da je količina njegova u vazduhu stalna. dr Veselinka Ječmenica, pedijatar-neonatolog, Načelnik Dječijeg odjeljenja Opšte bolnice – Pljevlja Normalan sastav vazduha je 78 ili snegom. Pri Normalni atmosferski pritisak je