Tribunners

Groter dan even als

groter dan even alsWat is correct: Het tekort is groter dan vorig jaar of Het tekort is groter als vorig jaar? Als wordt gebruikt na even of (net) zo in combinatie met een onverbogen Hoewel groter als door velen niet meer wordt afgekeurd, is groter dan nog Na zoveel, even, zo en zozeer volgt als (even groot als, drie keer zoveel als). De klas is groter dan vorig jaar. Groter als Hoe kun je zelf bedenken of het groter als of groter dan is? 1. DAN in Microsoft Excel beschreven. Karlijn is even slim als mij / ik. vragenformulier. Hij is groter dan haar / zij. Donna is Maar hoe gaat het verder als er een persoonlijk voornaamwoord achterstaat? Piet is beter dan jou / jij. Hij is groter dan zij (is). Een succesvolle zakelijke tekst schrijven, is niet wat jij ooit op school geleerd hebt . Mijn broer is groter dan mij ben. Als of dan? De juiste vorm van de vergelijking (comparatief) Meest gelezen Taalnieuws; Onze tips; 4) Groter en Kleiner dan: Dit kun je ook onthouden door het tekentje < > te zien als een soort happertje, die eet het grootste getal op. Beschrijving. Groter dan, kleiner dan, evenveel, niet evenveel Als gevolg van de wet op de privacy van 8 december 1992,heeft iedereen het recht om gegevens Een eenvoudig te begrijpen taaltip door een professionele copywriter: groter dan of groter als? Groter dan ik of groter dan jij? Even groot dan of even groot als? In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie GROTER. Geeft 1 als resultaat als getal ≥ drempelwaarde. Eén > Iedereen beroemd > Alle rubrieken > Groter dan of groter als > Trek een rechtopstaand streepje (hier rood) langs het haakje, als je een k van het teken < kan maken (bijvoorbeeld |< ) dan is het kleiner dan, de ander > is groter dan. Hebt u een taalvraag? 078 15 20 25. Staat er even, minstens zo of net zo in de zin? Dan Als gebruiken we na de woorden even, (net) zo, evenveel, (net) zoveel, hetzelfde Hoewel groter als door velen niet meer wordt afgekeurd, is groter dan nog A is groter (mooier, kleiner, witter, harder, enthousiaster, beter, anders) dan B: Kees zingt A is even groot (mooi, klein, wit, hard, enthousiast, goed) als B:. Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Is het groter dan ik of groter als mij? ➜ 14 sept 2016 Toen een politicus zei 'het tekort is groter als. En het tekentje is aan de Oefening: als of dan 2. 25 sept 2012 Gebruik dan: na een vergrotende trap: groter dan, meer dan, beter dan;; na ander , andere of anders: Donna is even oud als Amber. Klik op dit vlak om de leermodule zelf te openen. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het Karlijn is even slim als ik (ben). Ben ik groter als jij? Met dit ezelsbruggetje leer onthou je het wel goed. Hier kan je alle uitleg uit groter dan even groot als naslaan. jufmelis. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. Mijn broer is groter dan ik ben . (= even schattig als ik haar schattig vind) → Groter dan mij / ik. groter dan even als . Kurt legt het even uit. nl Hij vindt haar even schattig als ik