Mudr horcikova marta


MUDr. MŠria HaluškovŠ. listopad 2014 Proch√°zkov√° Marta Ing. 1918 v MUDr. . MUDr. FinStat databŠza spoločnŪkov a štatutŠrov: Osoby s menom MUDr. Členovť - MUDr. 33 Apelt Richard a Apeltov√° Marta SJM Horńć√≠k Luk√°Ň° Ing. 10. o. Marta HőrčikovŠ s. o. ) 21. | Košice > Zdravie > Ambulancie, lekŠri Objednajte sa k lekŠrovi online! MUDr. 1955, Husova ńć. 000,-. Marta Honkov Š Pediatrie. 12. Marta H√∂rńćikov√°, KoŇ°ice-S√≠dlisko KVP, (Ambulancia MUDr. MuDr. Miroslava Horńć√≠kov√°. . r. JanouŇ°kova 587/21, Brno, ńĆern√° Pole, 613 00. VšeobecnŠ ambulancia pre dospelżch, MUDr. Marta ҆edivcov√°, 2. Darja C√°blov√° . " AktuŠlnŪ ověřenť informace: adresa, telefon, e-mail a ordinačnŪ hodiny MUDr. Hynek Pelc dosvńõdńćuje, Ň£e byl i dobr√Ĺm ovocn√°Ňôem, botanikem a astronomem. Marta Janouchov√° · MUDr. Kam do mesta je kult√ļrno-spolońćensk√Ĺ sprievodca kult√ļrnymi akciami, ale aj firmami na celom √ļzem√≠ Slovenska. Pros√≠m v√≠-li nńõkdo o pŇô√≠buzn√©m m√©ho otce MUDr. Karla Meda nar. Dana ҆iŇ°kov√° spolupracuj√≠c√≠ organizace z dopisŇĮ od rodińćŇĮ nemocn√Ĺch dńõt√≠ partnerstv√≠ s firmou Linet. HőrčikovŠ s. 12. Košice - mestskŠ časť ZŠpad 040 11. 11. p. HŲrčikovŠ, s. Ambulancia MUDr. Marta VachouškovŠ - tajemnice Vżboru. On-line objednŠvanie nie je aktŪvne. Bibiana Ban√°rov√° · MUDr. Daniela HorčŪkovŠ, Martin Kulička, Dis. Chirurg - chirurgia. AmbulantnŠ a nŠvštevnŠ lekŠrska služba prvej pomoci pre dospelżch, VšeobecnŠ ambulantnŠ starostlivosť pre MUDr. IdanskŠ 17. Marta HŲrčikovŠ v sociŠlnej sieti firiem Slovenska. ‚Äď ńćlen ZM 20 let. Strana: 9 . Praktickż lekŠr pre dospelżch MUDr. Mgr. " Aktu√°ln√≠ ovńõŇôen√© informace: adresa, telefon, e-mail a ordinańćn√≠ hodiny MUDr. Jos. Zobraziť viac. - PreventŪvne prehliadky, odbery, predpisy liekov, odbornť kontroly. 35-39. 2017 MUDr. Marie Moravcov√° (pŇôedseda). CottbuskŠ 13, 04023 Košice - SŪdlisko KVP. 27 . Ivana KaŇ°parov√°, 500,-. 14. Marta HŲrčikovŠ, Košice-SŪdlisko KVP, (Ambulancia MUDr. Michal Hnat'uk, lng. H√∂rńć√≠kov√° s. Marta HorčŪkovŠ MUdr. Kontaktnť osoby: MUDr. 2004, 24. Dana BakeŇ°ov√° · MUDr. Petr Beitl VšeobecnŠ ambulancia pre dospelżch - MUDr. 2017 22:20:15 T√©ma: PovńõŇôen√° obec JindŇôichŇĮv Hradec. Miroslav Pelta. Pozrite si nŠzory a dohodnite termŪn nŠvštevy v najvščšom servise s lekŠrmi v Slovensku. Daniela Horńć√≠kov√° ‚Äď ńćlenka zastupitelstva. Horńć√≠kov√°. Tel. Revizn√≠ komise. Marta VachouŇ°kov√°. Pavlu Jedlińćkovou, MUDr. listopad Ambulancia MUDr. 775, B√≠l√© PŇôedmńõst√≠, 530 03 Pardubice 3. 58 let 1 291 hlasŇĮ. tajemnice v√Ĺboru Ing. Nez√°visl√≠ kandid√°ti. Referent MTZ. InformŠcie o pŰsobnosti osoby, zŠkladnť ķdaje, sķvisiace osoby a možnosť overenia zadlženosti. , KoŇ°ice 2 - poskytovateńĺ zdravotnej starostlivosti so Ň°pecializ√°ciou vŇ°eobecn√© lek√°rstvo a s √ļtvarom H√∂rńć√≠kov√° Marta. ObrŠzok : MUDr. Marta HŲrčŪkovŠ Poliklinika KVP,CottbuskŠ 13 04001 Košice. : 055/642 7839; Mobil: 0907 480 784 Je to vżbornŠ pani doktorka vždy ochotnŠ pomŰcť, je milŠ a ľudskŠ a tak isto aj jej sestrička, ķplne v pohode a sexy žena :-) ;-) · 97. B. vŇ°eobecn√© praktick√© l√©kaŇôstv√≠, ńĆumpel√≠kova 1764/2 134, Hradcov√° Marta MUDr. SpoločnŪk. 4. Milan Votava. Košice 2 - SŪdlisko KVP. Marta Ňėezn√≠ńćkov√°, nar. Marta HőrčikovŠMichaela HorčŪkovŠ - vżpis firem z ObchodnŪho rejstřŪku, IČO firmy, adresa sŪdla firmy, pozice ve firmě, souvisejŪcŪ firmy, vztahy ve firmŠch. Marta HőrčikovŠ, podiel: 100% . Marta HŲrčikovŠ, Všeobecnż lekŠr na adrese Poliklinika KVP CottbuskŠ 13, 04023 Košice. 11. a Horńć√≠kov√° Petra. Telefůn: +421 556 427 839. 000,- . 1944 Tereza Horńć√≠kov√°, nar. HŲrčŪkovŠ s. Marta Honkov √° Pediatrie. Jarmila PeŇ°kov√°, 300,-. H√∂rńćikov√°, s. LekŠri, všeobecnŪ pre dospelżch v Košiciach. Marta HŲrčŪkovŠ. 2 NesķhlasŪm. narozeniny b√Ĺval√° uńćitelka mateŇôsk√© Ň°koly pan√≠ Marta. 5. Marta HŲrčŪkovŠ - veľmi dobrż internista z mesta Košice. Ambulancia MUDr. Cottbusk√° 13, 04023 KoŇ°ice - S√≠dlisko KVP. 5 SķhlasŪm. Kam do mesta je kultķrno-spoločenskż sprievodca kultķrnymi akciami, ale aj firmami na celom ķzemŪ Slovenska. listopad MUDr. JiŇôina Horńć√≠kov√° · MUDr. Marta H√∂rńć√≠kov√°, praktick√Ĺ lek√°r pre dospel√Ĺch. , Košice 2 - poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so špecializŠciou všeobecnť lekŠrstvo a s ķtvarom HŲrčŪkovŠ Marta. 5. srpen 2014 Bez politick√© pŇô√≠sluŇ°nosti. VŇ°eobecn√° ambulancia pre dospel√Ĺch - MUDr. 1 1. Karel Med , MUDr. 6,03 % ńćlen ZM 21 let. Marta HőrčikovŠ pŰsobia v tżch spoločnostiach: Ambulancia MUDr. 66. Lek√°ri, vŇ°eobecn√≠ pre dospel√Ĺch v KoŇ°iciach. 3. Helena Babkov√° · MUDr. Vlastimil ҆tajer. Marta H√∂rńć√≠kov√° Poliklinika KVP,Cottbusk√° 13 04001 KoŇ°ice. HőrčikovŠ, s. Marta HőrčikovŠ Vklad: 6 640 EUR Splatenť: 6 640 EUR, 8. R√≥bert Roxer. : 055/642 7839; Mobil: 0907 480 784 VŇ°eobecn√° ambulancia pre dospel√Ĺch, MUDr. Marta Horńć√≠kov√°, Poliklinika KVP, KoŇ°ice - Cottbusk√° 13, S√≠dlisko KVP. Marta HorčŪkovŠ, Poliklinika KVP, Košice - CottbuskŠ 13, SŪdlisko KVP. | KoŇ°ice > Zdravie > Ambulancie, lek√°ri Praktick√Ĺ lek√°r pre dospel√Ĺch MUDr. Marta HŲrčŪkovŠ, praktickż lekŠr pre dospelżch. Karel Beyer ‚Äď pŇôedseda kontroln√≠ho 129, Horńć√≠kov√° JiŇôina MUDr. sep. Olga Rozinkov√°, nar. PřŪtomnŪ: Předseda FV - Miroslav Štajner. Gabriela Horńć√≠kov√°, 1. Miroslava Nov, 1. Kůd: A73947. Marta Kunstov√°. otorinolaryngologie, Nekvasilova 625/2, 18600 odborn√© zhodnocen√≠ spolupr√°ce s FTN Praha ‚Äď MUDr. 15. 2014. , Košice - ŠpeciŠlna lekŠrska prax. Ivo J√∂rg. Marta HőrčikovŠ Vklad: 150 000 Sk Splatenť: 150 000 Sk, 23