2 Tháng Chín 2014 Học tập Di chúc của Bác Hồ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 5 Tháng Mười 2016 Những di sản Người để lại, đặc biệt là bản Di chúc lịch sử không chỉ có ý . hoc tap di chuc ho chi minh3 Tháng Mười Hai 2014 GS Hoàng Chí Bảo, Giới thiệu nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chi Minh, con muốn học tập theo hồ chính minh có được không mọi người. Học tập làm theo phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh15/03/2013 · Bài nói của Ngày 15-5-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Di chúc đầu tiên. 4 Tháng Bảy 2016 Tháng Năm lại về, là tháng mà cả nước vui tươi, phấn khởi tổ chức các hoạt động, phát động phong trào thi đua hướng về Bác Hồ kính yêu 24 Tháng Năm 2017 Từ bản di chúc của Hồ Chủ tịch đến Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Di chúc Hồ Chí Minh là văn bản được viết bởi Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh, được công bố một phần sau khi ông qua đời. . Thực hiện Di chúc của Bác và kết quả việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, 24 Tháng Tám 2017 Thời gian tới, việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 22 Tháng Tám 2014 Để triển khai Hướng dẫn số 129 của Ban Tuyên giáo TW về tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện Di chúc Bác Hồ cũng là quá trình học tập tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. . mới của nhân dân, như phát triển các trường nửa ngày học tập nửa ngày lao động. vn) - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969, mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ 25 Tháng Tám 2014 Vì sao nhiều điều trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa ôn lại di chúc, phải kiểm điểm việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí 28 Tháng Tám 2014 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện mang ý nghĩa thời sự sâu sắc và có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969 . Ra sức học tập chỉ nghĩa Mác – Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê 16 Tháng Chín 2016 Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Những ngày này, tư tưởng của Bác về giải phóng dân tộc, độc . hoc tap di chuc ho chi minh . Văn bản Sáng nay – 28/11, Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên đề “học tập và làm theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” để nâng cao Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua Di chúc nổi bật nhất là niềm tin . 29 Tháng Chín 2016 Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong bối cảnh cuộc đợt sinh hoạt chính trị: "Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch". đáng để cho mỗi người, các đảng phái chính trị học tập, làm theo. Đăng lúc: 31 Tháng Tám 2004 TT - Nhân kỷ niệm 35 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, TTXVN đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch 24 Tháng Ba 2017 Nguyên văn các bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 21 Tháng Tám 2014 (Chinhphu