Mög ullar örta osiyo


G01 Chuyển động nội suy theo đường thẳng . G01: Nội suy 6 Tháng 4 2015 G00 Chuyển động chạy dao nhanh. Mã Gcode. 6 Tháng Ba 2012 G-code Lệnh G83 sử dụng tham số Q~ R~ (peck drill) . Mar 7, 2012 Lệnh G00 di chuyển dao (phôi) nhanh không cắt phôi. G00: Lệnh dịch chuyển nhanh không cắt vật liệu phôi (Positioning/RapidTraverse). Bảng mã G-Code chuẩn. G00: Lệnh dịch chuyển nhanh hông cắt vật liệu phôi (Positioning/RapidTraverse). G01: Nội suy theo đường thẳng/chuyển Đây là bảng mã G-Code mình gửi lên để anh em tham khảo. G02 Chuyển động nội suy cung tròn theo chiều kim đồng hồ